Ibragimowiç ýene-de bir ýyl “Milanda”

Şwesiýaly hüjümçi Zlatan Ibragimowiç Italiýanyň “Milan” toparynyň düzüminde ýene-de bir ýyl ýa-da bir möwsüm çykyş eder. Bu babatda degişli ylalaşygyň gazanylandygy mälim edildi. futbolçynyň tamamlanan şertnamasynyň möhletini ýene-de bir ýyl uzaltmak kararyna gelindi.

39 ýaşly futbolçy häzirki çykyş edýän topary bilen ýene bir möwsüm hyzmatdaşlyk etmek boýunça ylalaşdy. “Tuttomercatoweb” neşiriniň habaryna görä, ýakyn wagta topar bilen futbolçynyň arasynda täze ylalaşygyň baglaşyljakdygy mälim edildi. Häzirki wagtda topar we futbolçynyň wekilleri şertnamanyň şertleri we goşmaça tölegler babatda gepleşikler alyp barýarlar.

Mälim bolşy ýaly, Ibragimowiç 2020-nji ýylyň ýanwaryndan bäri “Milanyň” düzüminde çykyş edýär. Ol bu toparyň düzüminde ikinji döwrüni başdan geçiýär. Ozal, 2010-2012-nji ýyllarda Ibragimowiç bu toparda çykyş edipdi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan Taşkent'te bölgesel şu konularını görüştü

Häzirki möwsümde şwed futolçysy 16 duşuşykda oýnap, 15 gezek tapawutlandy.

Erling Holandyň “Barselona” transferi