BILIM

“Hýübert Hamfri” adyndaky talyp haky maksatnamasy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2022-2023-nji okuw ýyly üçin “Hýübert Hamfri adyndaky talyp haky” maksatnamasyna açyk bäsleşik yglan edýändigini size habar berýär. Bu maksatnama jemgyýetçilik pudagynda üstünlikli işläp ýören orta derejeli hünärmenlere alymlyk derejesini hödürlemezden, 10 aýyň dowamynda ABŞ-da okuw we hunär işini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Anketalary tabşyrmagyň iň soňky güni: 2021-njy ýylyň 10-njy iýuly

Goşmaça maglumat üçin AshgabatEducation@state.gov elektron salgysy arkaly ýüz tutup bilersiňiz

Anketany internet arkaly şu ýerde tabşyryp bilersiňiz: https://apply.iie.org/huberthhumphrey

 

Ukrainanyň täze ilçisi wezipesine girişdi

 

 

 

Ýene-de okaň

«Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşik geçirilýär

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden belleniler

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görülýär

Ylymlar gününde geçiriljek çäreler

Ýaponiýa talyp hakly okuw maksatnamalaryna çagyrýar

Türkmen wekiliýeti “THE Aziýa baýragy- 2024” sammitine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri