TEHNOLOGIÝA

Hytaýda çagalara “TikTok” çäklendirmesi

Hytaý döwleti internet endiklerine garşy göreşmek üçin täze ädimler ädýär. Hytaýda kabul edilen täze karara görä, “TikTok” wideo programmasynyň hytaý görnüşi bolan“Douyin”-e çagalar üçin belli bir möhlet girizildi.

Çäklendirmelere görä, 14 ýaşdan kiçi çagalar diňe “Douyin”-e 40 minut sarp edip bilerler. Çagalar bu programma 6:00-22:00 aralygynda girip bilerler. Düzgünler hakyky ady tassyklanan ulanyjylara degişlidir. Şol sebäpli “Douyin” programma eýeçilik edýän, “ByteDance” kompaniýasy ene-atalardan çagalaryna hakyky adyny tassyklamak işini tamamlamagyny haýyş etdi. Hytaýda birnäçe gün öň, onlaýn oýunlar üçin wagt çäklendirmeleri hem girizilipdi.

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk dabaralary

 

Ýene-de okaň

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

“Sanly çözgüt — 2024”: emeli aň ugry hem girizildi