TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hytaý 27 ýurda sanjym eksport etdi

Hytaý Halk Respublikasy dünýäniň 27 ýurduna koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen sanjym eksport etdi we 53 sany mätäç döwlete sanjym kömegini muzdsuz amala aşyrýar.

“Sinhua” habarlar gullugynyň habaryna görä, bu barada Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Wan Wenbin metbugat ýygnagynda habar berdi.

Hytaýyň Pakistan, Kamboja, Laos, Ekwatorial Gwineýa, Zimbabwe, Mongoloýa we Belarus ýaly döwletlere muzdsuz sanjym kömegini beren bolsa, Serbiýa, Wengriýa, Peru, Çili, Meksika, Kolumbiýa, Marokko, Senegal, BAE we Türkiýe ýaly ýurtlara sanjymlaryň ilkinji tapgyry eksport edildi.

Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili halkara jemgyýetçiliginiň bähbidine sanjym öndürmek işine işjeň goşulýandyklaryny belläp, bu ugurda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi ugrunda ähli mümkinçilikleriň ýerine ýetirilmegine goşant goşjakdyklaryny belledi.

 

Gülälek Gulmyradowa: Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

 

Ýene-de okaň

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Teswirle