TEHNOLOGIÝA

“Huawei”-iň ilkinji awtoulagy tanyşdyryldy

Awtoulag dünýäsine girmegine garaşylýan tehnologiýa kompaniýalarynyň biri bolan “Huawei” kompaniýasy Şanhaý awtoulag sergisinde garaşylmadyk ýagdaýda çykyş etdi. Kompaniýa öz ady bilen satyljak ilkinji modeli “Seres SF5”-i hödürledi.

“Huawei” dükanlarynda satyljak gibrid ulag 1,5 litrlik benzin we iki sany elektrik hereketlendirijisi bilen işleýär. 500 at güýji bolan ulag 4,7 sekuntda 0-dan 100-e çenli tizlenip biler.

“Huawei”-iň beren beýanyna görä, ulag diňe elektrik goldawy bilen 180 kilometre baryp biler. Doly gibrid ýangyjy we doly zarýadly batareýa bilen ulag 1000 kilometre çenli aralygy geçip biler. Ulagda “Huawei HiCar” atly dik ýerleşen uly multimediýa ekrany bar.

 

Marsda ilkinji kislorod alyndy

 

 

Ýene-de okaň

Ilon Mask Türkiýede wekilhanasyny açdy

Türkmenistanda elektron maglumat alyşmak ulgamy ösdürilýär

Aýda otly gatnawy hakykata öwrülýär

Ata Watan Eserleri

“Google” umumy bahasy 2 trillion dollardan geçen ABŞ-nyň dördünji kompaniýasy boldy

Türki döwletleri bilelikde kosmosa emeli hemra ibererler

“Samsung” ýene-de birinjiligi eýeledi