TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Horwatiýayň Prezidenti Zoran Milanowiçe gutlag haty

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Horwatiýa Respublikasynyň Prezidenti Zoran Milanowiçe we ýurduň ähli halkyna Horwatiýa Respublikasynyň milli baýramy — Döwlet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Zoran Milanowiçe berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, Horwatiýa Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk hem-de gülläp ösüş arzuw etdi.

 

 

Türkmenistan-Oman: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle