TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Hindistan-Merkezi Aziýa sammiti geçiriler

Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi Türkmenistanyň Prezidentine iberen hatynda 2019-njy ýylda ýola goýlan “Hindistan-Merkezi Aziýa” dialogynyň çäklerinde ikitaraplaýyn we sebit hyzmatdaşlygyň geriminiň giňeldilendigi belledi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Narendra Modi öz hatynda Hindistanyň Merkezi Aziýany hoşniýetli goňşuçylyk nukdaýnazaryndan garaýandygyny mälim etdi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Baştutanlarynyň Respublikanyň güni mynasybetli baýramçylyga gatnaşmak mümkinçiliginden peýdalanyp, sebitde umumy wehimlere köpçülikleýin çemeleşmeleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Hindistan-Merkezi Aziýa ýokary derejeli sammiti guramagy teklip eden Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi munuň özüniň gatnaşyklary täze derejä çykarjakdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi Türkmenistanyň Prezidentiniň Respublikanyň gününiň baýramçylygyna hem-de Hindistan-Merkezi Aziýa sammitine gatnaşmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýandygyny mälim etdi.

Hindistan bu sammiti 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda geçirmegi meýilleşdirýär.

 

Narendra Modi milli Liderimizi Hindistana çagyrdy

Ýene-de okaň

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Teswirle