TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Hepdede 4 gün iş güni synag edilýär

Beýik Britaniýada 6 aý boýunça 3 müňden gowrak işgäriň gatnaşmagynda hepdleik 4 iş güni synag edilýär.

“4 Day Week Global” atly guramanyň alyp barýan synagyna görä, 70 kompaniýadan 3 müň 300 işgär bu synaga gatnaşýar. Olaryň iş wagty 20 göterim gysgaldyldy we zähmet haklary bolsa ozalky ýaly saklanyp galyndy.

By synagyň netijeleri Kembrij uniwersiteti, Oksford uniwersiteti hem-de Boston kolleži tarapyndan seljerilýär. Synagda işgärleriň iş netijeliligi bilen bir hatarda daşky gurşaw we gender deňligine täsiri hem ölçener.

Şeýle hem şu ýylyň dowamynda Şotlandiýada we Ispaniýada şuňa meňzeş synaglar geçiriler.

Islandiýada hepdelik 4 gün iş güni synagy üstünlikli tamamlanypdy.

 

Koronawirusdan soňra syýahatçylyk pudagy ösüşde

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle