TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana geler

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň Türkmenistanda geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşar. Bu barada ýurduň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow 5-6-njy awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşar.

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynda söwda-ykdysady, energetika, ulag-aragatnaşyk pudaklarynda sebit hyzmatdaşylygy, şeýle hem koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek babatda bilelikdäki çäreler boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

Duşuşygyň jemleri boýunça Merkezi Aziýa döwlet Baştutanlarynyň Bilelikdäki beýannamasy kabul ediler.

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow bu saparynyň çäklerinde birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirer.

Mundan başga-da, gyrgyz wekiliýeti Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy, sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisine hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň festiwalyna gatnaşarlar.

Mälim bolşy ýaly, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow şu ýylyň iýun aýynda Türkmenistanda resmi saparda bolupdy.

Bu ösümlik koronowirusyň emi bolup biler

 

Ýene-de okaň

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Helga Mariýa Şmid: Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşmak meniň üçin hormat

Teswirle