TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gyrgyzystanda täze Ministrler Kabinetiniň agzalary tassyklandy

Gyrgyz Respublikasynda döwlet gurluşynda täze üýtgetmeler girizildi. Ýurtda Prezidentiň ygtyýarlyklary giňeldildi we Ministrler Kabinetiniň Başlygy hem-de Prezidentiň administrasiýasynyň ýolbaşçysy wezipeleri girizildi.

Gyrgyz Respublikasynyň parlamenti bolan Žogorku Keneşde täze Ministrler Kabinetiniň düzümi tassyklandy we olar kasam kabul etdiler.

 • Akylbek Žaparow – Gyrgyzystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy – Prezident administrasiýasynyň başlygy;
 • Arzybek Kožoşew – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birinji orunbasary;
 • Aziz Aaliýew – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary;
 • Edil Baýsalow – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary;
 • Kamçybek Taşiýew – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary – Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy;
 • Daniýar Amangeldiýew – Ykdysadyýet we söwda ministri;
 • Almaz Baketaýew – Maliýe ministri;
 • Ruslan Kazakbaýew – Daşary işler, Daşary söwda we maýa goýum ministri;
 • Aýaz Baetow – Adalat ministri;
 • Erkinbek Osoýew – Ulag we aragatnaşyk ministri;
 • Askarbek Žanybekow – Oba hojalygy ministri;
 • Doskul Bekmurzaýew – Energetika ministri;
 • Dinara Kutmanowa – Tebigy baýlyklar, daşky gurşaw we tehniki gözegçilik ministri;
 • Alymkadyr Beýşenaliýew – Saglyk ministri;
 • Bolotbek Kupeşow – Bilim we ylym ministri;
 • Azamat Žamankulow – Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar syýasaty ministri;
 • Kudaýbergen Bazarbaýew – Zähmet, durmuş üpjünçiligi we migrasiýa ministri;
 • Baktybek Bekbolotow – Goranmak ministri;
 • Ulan Niýazbekow – Içeri işler ministri;
 • Boobek Ažikeýew – Adatdan daşary ýagdaýlar ministri.

Özbegistan prezident saýlawlaryna barýar

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle