TEHNOLOGIÝA

“Google” 3 ýurdy birleşdirýär

Tehnologiýa ägirdi “Google” ABŞ-ny, Angliýany we Ispaniýany birleşdirmek üçin Atlantik ummanynyň aşagynda müňlerçe kilometr optiki süýümli internet kabelini çekdi.

Uzynlygy 6 müň 250 kilometre barabar bolan täze nesil optiki süýümli kabel sekuntda 350 terabit maglumat geçiriş kuwwatyna eýedir.

Geljek ýyl işe giriziljek bu kabel programma üpjünçiligi dünýäsinde öňdebaryjy atlaryň biri bolan Greýs Hopperiň adyny göterýär.

“Business Insider”-iň habaryna görä, täze kabel bilen halkara internet maglumatyň akymy has-da çaltlaşar. Şeýle hem, kompaniýa ýakyn wagtda Atlantik ummanynyň aşagyndaky Amerika we Afrika yklymlaryny birleşdirjek täze optiki süýümli kabelleri hem ýerleşdirer.

 

Tehnologiýalar merkezi: döwlet we hususy hyzmatdaşlyk

Ýene-de okaň

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

“Sanly çözgüt — 2024”: emeli aň ugry hem girizildi

“Meta” bilen “Apple” emeli intellekt boýunça hyzmatdaşlyk eder