TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Germaniýanyň futbol ýygyndysyna Hans Flik tälimçilik eder

«Ýewro ― 2020»-den soň Germaniýanyň futbol boýunça milli ýygyndysyna täze baş tälimçi belleniler.

Ýurduň Futbol Assosiasiýasynyň habaryna görä, 2020 ― 2021-nji ýyllaryň möwsüminde «Bawariýanyň» baş tälimçisi bolan Hans-Diter Flik bilen bu babatda şertnama gol çekildi. Ol milli ýygyndyda Ýoahim Lýöwiň ornuny eýelär. 56 ýaşly hünärmen bilen 2024-nji ýyla çenli şertnama baglaşyldy.

Flik Mýunhen klubynda 2019-njy ýylda iş başlapdy. Şo wagtda ol  Niko Kowaçyň ornuny eýeläpdi. Bu döwür içinde Flik klub bilen bilelikde, Germaniýanyň çempiony boldy, ýurduň Futbol kubogyny we Naýbaşy kubogyny eýeledi, UEFA-nyň Çempionlar ligasynda, Ýewropanyň Superkubogynda hem-de klublaryň arasyndaky dünýä çempionatynda üstünlik gazandy.

 

Ýüzüňizi Gün şöhlesinden goraň!

 

 

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle