TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisi

Şu gün Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşanbe şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň mejlisi geçirilýär. Bu barada Täjigistanyň resmi internet saýty habar berýär.

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisine Täjigistanyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldowanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri, şeýle hem Özbegistanyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji we Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary gatnaşýar.

Duşuşykda GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlyk gatnaşyklary we halkara gün tertibiniň möhüm wakalary boýunça pikir alyşmalar geçiriler.

 

Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň möhüm çärelerine gatnaşdy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Moskwada saparda bolar

Teswirle