No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/07/2020 19:18
No menu items!
Home FOTO HABARLAR Dabaradan Pursatlar: Ýeňşiň 75 ýyllyk şanly baýramy

Dabaradan Pursatlar: Ýeňşiň 75 ýyllyk şanly baýramy

Bugün «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňünde dabaraly harby ýöriş geçirildi.  Soňra şol ýerde  baýramçylyk salýuty boldy. Şol ýerde dabara gatnaşyjylara akşamlyk nahar berildi we aýdym sazlar ýaňlandy. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly dabaradan pursatlary Size ýetirýär.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Dil bi­li­mi we ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek (taýýar­ly­gyň ugur­la­ry: iň­lis di­li­ni okat­ma­gyň...

Awgust aýynda dünýä bazaryna çykar

“Himo Z20” elektrik welosipedine serişde toplamak üçin kampaniýa başlady, ilkinji alyjylaryna 699 dollara sargyt etmek mümkinçiligi berildi. “Himo Z20” haýal we sport dinamiki hereketlendiriş tertibini...

“Huawei” bassyr 2 aýdyr birinji

Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy dünýäde smartfon satuwynda öňdeligi eýeleýär. Bu barada “TheElec” portaly habar berýär. Maý aýynyň görkezijileri boýunça hytaýly kompaniýanyň tutuş dünýä boýunça söwdasy 19,7...

Sitrus miweleriniň peýdasy

Pyrtykal — miwesi bu iň köp ýaýran we has köp ulanylýan bu miwe askorbin turşusynyň, dürli minerallaryň, antioksidantlaryň, flawonoidleriň, fitoelementleriň egsilmez çeşmesi bolup durýar....