TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Ford” täze nesil “Ranger” modelini hödürleýär

“Ford” awtoulag kompaniýasy köpden bäri garaşylýan “Ranger” modeliniň täzelenen görnüşini hödürledi. Has giň göwrümli modeliň tigir bazasy 50 millimetr giňeldildi. Dwigatel opsiýalarynda 3.0 litrlik turbodizel V6 hereketlendirijisi 2,5 litrlik dizel hereketlendirijilerini çalyşdy. Dizeliň başga bir görnüşi, ýeke we goşa turbo görnüşli 2.0 litrlik hereketlendiriji. Ulagdaky ähli hereketlendirijiler 6 tizlikli awtomatiki geçiriş opsiýasy bilen elýeterli bolar, 10 tizlikli awtomatiki geçiriş opsiýasy bolsa teklip ediler.

“Ford Ranger” bäş adama çenli oturmak mümkinçiligi bolan we “Toyota Tacoma”, “Nissan Frontier” we “Chevrolet Colorado” bilen bäsleşýän orta ölçegli awtoulagdyr. Garşydaşlary bilen deňeşdirilende “Ranger” -iň ulanyjylygy erbet däl. “Ford” -yň işlemegi we ýöremegi beýlekileriň köpüsine garanyňda has gowy ugrukdyryjy durnuklylygy we rahatlygy aňladýar. Şeýle hem ulagyň içki böleginde üýtgeşiklik bar. Adaty görnüşde sanly gural paneli bilen gelýän “Ranger” -iň 10.1 dýuýmdan 12 dýuýma çenli multimediýa ekrany bar. “Matrix LED” faralar we 360 ​​derejeli kamera ulgamy ulagdaky adaty enjamlaryň arasynda. Täze “Ranger” 4×2 we 4×4 hereketlendiriji ulgamlary bilen satyn almak üçin elýeterli bolar. Täze “Ranger” -iň oňurgasy ýakyn wagtda “Volkswagen” -iň “Amarok” modeline hem jan berer.

Ýoldan daşarda sürmegi, ýagny daglarda, düzlerde sürmegi halaýan awtoulag janköýerleri, “Ford” sizi garaşýar. “Ranger” modeliniň adaty aýratynlyklar şulary öz içine alýar: 16 dýuým polat tigirler, kondisioner, geýim oturgyjy, “Bluetooth” birikmesi, 4G LTE Wi-Fi gyzgyn nokady, awtomatiki tormoz. Elýeterli aýratynlyklary bolsa şulardyr: 17 ýa-da 18 dýuým alýumin tigirler, iki zolakly awtomatiki kondisioner, deriden ýasalan oturgyçlar, öňdäki oturgyçlarda gyzdyryjylar, 8 dýuýmlyk duýgur ekranly multimediýa ulgamy, “Apple CarPlay” we “Android Auto” smartfon birikmesi, nawigasiýa, uýgunlaşdyrylan kruiz dolandyryşy, yzky kesiş duýduryşy bilen kör nokat duýduryşy, zolakly kömek, awtomatiki ýokary çyralar.

 

Maýa Annameredowa – “Vip Maya” öýmeleri nepislikden we reňk öwüşginlerinden dörän sungat!

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle