TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Forbes”: Rihanna milliarderleriň sanawynda

Meşhur aýdymçy Rihanna resmi taýdan milliarder boldy. “Forbes” žurnaly Rihananyň 1,7 milliard dollar baýlygy bilen milliarderler toparyna girendigini habar berdi.

Dünýä belli aýdymçy Rihannanyň hakyky ady Robin Fenty. 2017-nji ýylda esaslandyran “Fenty Beauty” markasy bilen aýdym-sazdan soň gözellik dünýäsinde üstünlik gazanan barbadosly aýdymçy häzirki wagtda milliarderleriň hataryna goşuldy.

“Forbes” žurnalynyň habaryna görä, baýlygy 1,7 milliard dollar bolan 33 ýaşly Rihanna dünýäniň iň baý zenanlarynyň biri boldy. Rihanna baýlygyň çeşmesini diňe aýdym-saz bilen däldir. Onuň 1,4 milliard dollar baýlygy häzirki wagtda paýnamalarynyň 50 göterimine eýeçilik edýän “Fenty Beauty” brendinden gelýär. Rihanna galan baýlygyny elbetde aýdym-saz we aktýorçylyk karýerasyndan gazandy.

“Twitter” jemgyýetçilik torunda 102,5 million yzarlaýjysy we “Instagram” jemgyýetçilik torunda 101 million yzarlaýjysy bolan Rihanna jemgyýetçilik mediýanyň ýyldyzlarynyň biridir. Ol öz markalaryny mahabatlandyrmak üçin wagtal-wagtal mahabat işlerini alyp barýar. Jemgyýetçilik torundaky hasaby arkaly öz önümlerini mahabatlandirýar.

 

Tokio-2020: medal üçin iň köp pul sylagyny berýän ýurtlar

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle