TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Film dünýäsinde täsinlikler

Dünýäde ilkinji gorkuly film “Le Manoir Du Diable” 1896-njy fransuz görnüşli bolup, wagty  3minutdyr.Filmiň režissýory Georges Meliesdir.

Film 1908-nji ýylda Amerikada “Selig Polyskop” kompaniýasy tarapyndan çekilendigi barada hem maglumat berilýär. Çikagoda taýýarlanan bu gorkuly filmler  baş gahrymany Riçard Mansfield 1897-nji ýylda oýnapdyrlar

Haýwan gahrymanly ilkinji film

“Rover” atly it film dünýäsiniň ilkinji haýwan gahrymany hasap edilýär.

Dünýäde ilkinji film festiwaly: 1932-nji ýylyň 6-21-nji awgust aralygynda syýahatçylaryň ünsüni çeken bu festiwala köp adamlar gatnaşypdyr. Halkyň arasyndan emin saýlanylyp, iň gowy artist, iň gowy režissýor, iň gowy film saýlanypdyr. Bu festiwalde  iň gowy zenan aktrisa Helen Haýes, iň gowy artist Frederik Març saýlanypdyr.

 

Halkara nebitgaz forumyna taýýarlyk görülýär

Ýene-de okaň

«Gyzyl kürte» filmi Gazagystanda görkeziler

Hytaýyň çaý medeniýeti ÝUNESKO-nyň sanawynda

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Teswirle