SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Filippinler “Sputnik V” sanjymyny bellige aldy

Filippinler döwleti ýurtda gyssagly ulanmak üçin “Sputnik V” koronawirusa garşy sanjymyny tassyklady. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy habar berýär. Şeýle hem russiýanyň bu guramasy “Sputnik V” koronawirusyna garşy sanjymyny Filippinler Respublikasynyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi tarapyndan bellige alnandygyny habar berýär.

“Sputnik V” waksinasy umumy ilaty 1,4 milliarddan gowrak 52 ýurtda tassyklandy. Häzirki wagtda “Sputnik V” sanjymy Russiýa Federasiýasynda, Belarusda, Argentinada, Boliwiýada, Serbiýada, Alžirde, Palestinada, Wenesuelada, Paragwaýda, Türkmenistanda, Wengriýada, Birleşen Arap Emirliklerinde, Eýranda, Gwineýa Respublikasynda, Tunisde,
Ermenistanda, Meksikada, Nikaraguada, Liwanda, Mýanmada, Pakistanda, Mongoliýada, Bahreýnde, Gazagystanda, Özbegistanda, Gabonda, San-Marinoda, Ganada, Gyrgyzstanda, Müsürde, Gondurasda, Gwatemalada, Moldawiýada, Slowakiýada, Angolada, Kongo Respublikasynda, Şri-Lankada, Laosda, Keniýada, Marokkoda, Iordaniýada, Namibiýada, Azerbaýjanda we ýene-de ençeme döwletlerde
tassyklanyldy diýip habar berilýär.

 

23-nji mart hem dynç alyş güni

Ýene-de okaň

“Eşretli syýahat” Gyrgyzystanda syýahatçylyk sergisine gatnaşdy

Aşgabat halkara mekdebi dynç alyş çäresine çagyrýar

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar