TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ermenistan täze prezidentini saýlaýar

Ermenistan Respublikasynyň parlamentinde ýurduň täze prezidentini saýlamak üçin ses berişlik geçirilýär. Ses berişligiň birinji tapgyrynda prezidenti saýlamak başartmady.

“Graždan dogowor” fraksiýasynyň ýokary döwlet wezipesine dalaşgäri, ýokary tehnologiýalar senagaty ministri Waagn Haçaturýan bu wezipä saýlanmagy üçin ýeterlik ses alyp bilmedi. Waagn Haçaturýan 69 deputatyň sesini aldy. Birinji tapgyrda 81 ses almak gerek bolýar.

Ermenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, prezidenti saýlamak üçin parlamentiň deputatlarynyň umumy sanynyň azyndan dörtden üçüniň sesini almagy zerurdyr. Ýurduň kanun çykaryjylyk edarasynda 107 deputat bar. Premýer-ministr Nikol Paşinýanyň “Graždan dogowor” partiýasynda 71 mandat bar.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Mihail Mişustini doglan güni bilen gutlady

 

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle