TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Dynç günlerinde teatrlardaky sahna oýunlary

Iýun aýynyň 10 ‒ 12-si aralygynda Aşgabatdaky teatrlarda tomaşaçylara hödürlenýän teatr sahna oýunlaryň tertibi:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

11.06.2022 «Başky söýgim, nirde sen» — 19:00

12.06.2022 «Perwana» — 19:00

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

10.06.2022 «Demir ayal» — 19:00

11.06.2022 «Sawçy gelin» — 19:00

12.06.2022 «Körpe gelin» — 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

10.06.2022 «Gumly gelin» —18:00

11.06.2022 «Gyzyl alma» — 19:00

12.06.2022 «Lukman gyz» — 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

10.06.2022 «Maşa we Aýy» — 12:00

10.06.2022 «Kaşaň kişi» — 19:00

11.06.2022 «Ädikli pişik» — 12:00

12.06.2022 «Aladdin we jadyly çyra» — 11:00; 13:00

12.06.2022 «Sekiz aşyk aýal» — 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky Talyplar teatry

11.06.2022 «Ene» — 19:00

12.06.2022 «Gülki agşamy» ‒ 19:00

 Türkmen döwlet gurjak teatry 

10.06.2022 «Çagaly öý bazar» — 19:00

11.06.2022 «Al ýaňak» — 12:00

11.06.2022 «Iň hezil gün» — 19:00

12.06.2022 «Çagalyk älemgoşary» — 12:00
12.06.2022 «Çagalyk älemgoşary» — 15:00
12.06.2022 «Söýgi bizi halas eder» — 19:00

https://www.atavatan-turkmenistan.com/turkmenistanyn-prezidenti-resmi-sapar-bilen-moskwa-geldi/

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle