TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Dünýäniň iň garry grossmeýsteri aradan çykdy

Dünýäniň iň garry grossmeýsteri, ýagny küştçüsi Ýuriý Awerbah 100 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Russiýanyň Küşt federasiýasynyň metbugat gullugy habar berdi.

Awerbah 1952-nji ýylda grossmeýster derejesini aldy. Ol 1965-nji ýylda SSSR-iň at gazanan sport ussady boldy. Şeýle hem köp sanly ordenleriň we nyşanlarynyň eýesidir.

Şu ýylyň maýynda Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň gol çeken kararyna laýyklykda, Ýuriý Awerbah Hormat ordeni bilen sylaglandy.

 

“Gyzyl kürte” atly çeper filmiň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle