TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri yglan edildi

«Quacquarelli Symonds» tarapyndan her ýyl taýýarlanylýan sanawyň 2022-nji ýyl üçin täzelenen sanawy yglan edildi. Onda jemi 1,3 müň uniwersitete baha berilýär.

Ynha, ilkinji 10-luk:

1. Massachusets tehnologiýa instituty (ABŞ)
2. 
Oksford uniwersiteti (Beýik Britaniýa)
3. 
Stenford uniwersiteti (ABŞ)
3. 
Kembrij uniwersiteti (Beýik Britaniýa)
5. 
Harward uniwersiteti (ABŞ)
6. 
Kaliforniýa tehnologiýa instituty (ABŞ)
7. London imperial kolleji (Beýik Britaniýa)
8. 
Şweýsariýa federal tehnologiýa instituty
9. UCL – University College London (Beýik Britaniýa)
10. 
Çikago uniwersiteti (ABŞ).

Geçen ýylky sanawda hem birinji orun Massaçuses institutyna degişlidi. Mahlasy, bu ýylky sanawda  ýene-de öňdäki üçlügiň orunlary çalyşmady.
https://www.atavatan-turkmenistan.com/turkmenpocta-ucar-we-otly-biletleri-satylyp-baslandy/

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle