TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Dünýägözel Gulmanowa Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy boldy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda paýtagtymyz Aşgabat şäherindäki Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň 7-nji çagyrylyşyň birinji maslahaty geçirildi. Şol maslahatda Türkmenistanyň Mejlisiniň täze ýolbaşçysy saýlandy. Ol gizlin ses bermek arkaly geçirildi.

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy wezipesine Dünýägözel Akmuhammedowna Gulmanowa teklip edildi we oňa gizlin ses bermek arkaly deputatlaryň ählisi öz sesini berdiler.

Şeýle hem Mejlisiň 7-nji çagyrylyşynyň birinji maslahatynda Mejlisiň Başlygynyň orunbasary hem saýlandy. Oňa Türkmenistanyň deputaty Gahryman Rozyýew saýlandy.

Ýene-de okaň

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Türkmenistan bilen Wengriýa bilelikde derman serişdelerini öndürmek isleýär

Ata Watan Eserleri

Teswirle