JEMGYÝET

Dünýäde näçe sany guş ýaşaýar?

Hünärmenler dünýäde näçe guş ýaşaýandygyny hasapladylar. Gözleglere görä, dünýäde 7,8 milliard adam bar, guşlaryň sany bolsa 50 milliarddan gowrak.

Maglumatlar 600 müňden gowrak hünärmenleriň synlary bilen 10 ýylda ýüze çykaryldy.

EBird maglumatlaryna görä bolsa, dünýäde 10 müňden gowrak guş görnüşi ýaşaýar.

 

Ronaldo maşynlaryny Turinden alyp çykdy. Bu näme many berýär?

 

 

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri