TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýäde ilkinji bolup, Täze ýyly garşy alan ýurtlar

Tutuş dünýä, Täze 2022-nji ýyla gadam basdy. Bu ýylky Täze ýyl dabaralary hem pandmeiýa sebäpli çäklendirilen görnüşde geçirildi.

2022-nji ýyly Ýer şarynda ilkini bolup, Ýuwaş ummanyndaky Kiribati adasynyň ýaşaýjylary garşy aldy. Olardan bir sagatdan soňra Täze ýyl Täze Zelandiýa geldi, bu ýyl Täze Zelandiýada hem dabaralara çäklendirilen görnüşde geçirildi. Pandemiýa sebäpli köp sanly feýerwerk dabarasy ýatyryldy.

Soňra Awstraliýada, Hytaýda hem Täze ýyl dabaralary bellendi. Sidneýiň meşhur opera teatrynyň depesinde feýerwerkler Täze ýyla aýratyn öwüşgin berdi.

Hytaýda köpçülikleýin çäreler pandmeiýa sebäpli ýatyryldy. Täze ýyl gijesi hem lazer şoular guraldy.

Ýewropa ýurtlarynda hem Täze ýyl dabaralary çäklendirilen görnüşde geçirildi. Germaniýada, Fransiýada we Beýik Britaniýada feýerwerk dabaralaryny guramak baýramçylygyň öňüsyrasynda ýatyrylypdy.

 

2022-nji ýylyň esasy sport wakalary

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Teswirle