TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Dünýädäki iň iri gymmatbaha awtoulag ýygnaýjysy

Hassanal Bolkiah ― Bruneýiň Soltany dünýäde iň iri gymmatbaha awtoulaglaryň ýygyndysyna eýe.

Çeşmelere görä, onuň ýygyndysynda awtoulaglaryň 3 müňden 7 müňe çenli üýtgeşik görnüşler bar. Olaryň arasynda «Rolls-Roýse» (600 sany), «Ferrari» (500 sany), «Koenigsegg» ulaglary bilen birlikde «Mersedes» we «Bentleý» kompaniýalarynyň ulaglary hem bar.

Soltanyň ýygyndysynda hatda «Formula-1»-de pellehana ilkinji bolup gelen awtoulaglar hem bar.

 

Howanyň gyzmagy bilen öňüni alyş çäreleri güýçlendiriler

 

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle