TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dünýädäki iň gowy awiakompaniýalary

Merkezi Awstraliýada ýerleşýän awiasiýa howpsuzlygy we reýting gullugy “AirlineRatings.com” şu ýyl iň gowy halkara awiakompaniýalarynyň sanawyny neşir etdi.

Pandemiýanyň täsiri bilen awiasiýa pudagy soňky birnäçe ýylda köp sanly kynçylyklary başdan geçirdi. Köp wagt dowam eden çäklendirmelerden soň, köp sanly global awiakompaniýalar täzeden gatnawlary ýola goýup başlady.

“AirlineRatings.com” kompaniýaysnyň sanawynda iki ýyldan bäri Kataryň awiakompaniýasy birinjiligi eýeläp gelýär.

Sanawyň kerweniniň başynda Katar awiakompaniýays gelýän bolsa, ilkinji bäşlikde “Air New Zeland”, “Etihad Airways”, “Korean Air” we “Singapore Airlines” ýaly awiakompaniýalar bar.

Dünýäniň iň gowy awiakompaniýalaryň sanawynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda gatnawlary amala aşyran Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy hem bar. Bu kompaniýa sanawda 9-njy orny eýeläpdir.

Öňdebaryjy 10 awiakompaniýanyň hatarynda “Qantas”, “Virgin Australia”, “EVA Air”, “Türk Havayolları” we “All Nippon Airways” kompaniýarlary bar.

 

Transfer täzelikleri: Lewandowski ahyry “Barselona” geçýär

Ýene-de okaň

Aşgabat-Awaza awtobus gatnawy: petegiň bahasy belli boldy

«Türkmenhowaýollary» agentligi: haj parzy üçin Saud Arabystanyna 8 ýörite gatnaw

Suw çilimi we elektron çilim : bikanun söwdasyna garşy barlyşyksyz göreş

Baş Redaktor

Teswirle