TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Dünýä çempionatyna gatnaşmaga hukuk gazanan ilkinji ýygyndy

Ýewropa sebitinden 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmaga hukuk gazanan ilkinji milli ýygyndy belli boldy. Ol hem Germaniýanyň milli ýygyndysydyr.

Dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin saýlama tapgyryň oktýabr aýyndaky duşuşyklary tamamlanyp barýar. Mundan soňra noýabr aýynda 2 duşuşyk galdy. Şondan soňra Ýewropa sebitinden gatnaşjak ýygyndylar belli bolar.

Ýöne oktýabr aýyndaky görkezijilere görä, eýýäm Germaniýanyň ýygyndysy çempionata gatnaşmaga doly hukuk gazandy. Germaniýanyň ýygyndysy Demirgazyk Makedoniýany 4:0 hasabynda utup, “J” toparçasyny birinjilik bilen tamamlamak hukugyna eýe boldy. Germaniýanyň utuk sany 21-e deň boldy.

Bu toparçada Rumyniýanyň (13 utuk), Demirgazyk Makedoniýanyň (12 utuk) hem-de Ermenistanyň (12 utuk) 2-nji bolmak mümkinçiligi bar. Islandiýa bilen Lihtenşteýn bolsa bu toparçadaky utuk sany az bolandygy üçin mümkinçiliklerini ýitirdi.

Şeýlelikde, Germaniýa häzirden eýer eýeleri Katardan soňra dünýä çempionatyna gatnaşmaga hukuk gazanan ikinji ýurt boldy. Germaniýanyň ýygyndysy 1954-nji ýyldan bäri, dünýä çempionatyna yzygidelri gatnaşyp gelýär. Bu gezekki 20-nji dünýä çempionaty bolar. Bu ugurda öňdeligi Braziliýa eýelýär.

Şeýle hem Belgiýa bilen Daniýanyň milli ýygyndylary hem dünýä çempionatyna gatnaşmak hukugyny eýelemäge golaýlady.

Käbir toparçalarda bolsa entek çylşyrymyl ýagdaý dowam edýär. Birnäçe ýygyndy toparçadan çykmak hukugyna eýe bolup durýar.

 

97 ýyldan soňra ýeňiş gazandy

 

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle