MEDENIÝET

Dünýä belli aýdymçylar Türkmenistanda konsert berer

Şu günler Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky “Türkmeniň Ak öýi” binasynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň meşhur aýdymçylarynyň şowhunly konsertleri guralýar. Golaýda, paýtagtymyz Aşgabatdan “Türkmeniň Ak öýi” binasyna 72-nji «Awtokombinat – “Türkmeniň Ak öýi” binasy» awtobus ugry boýunça gatnaw ýola goýuldy.

“Türkmenportal” neşiriniň habayrna görä, şowhunly konsertlerde “Dr.Alban”, “Akon”, türk aýdymçy Demet Akalyn, Amani Soussi, Emina Agalarowa, “Artik& Asti” we beýleki aýdymçylar çykyş ederler.

Konsertleriň geçirilýän wagty:

  • 28-nji iýun sagat 20:00;
  • 29-njy iýun sagat 15:00.

Konsertlere giriş mugt.

 

«Türkmeniň Ak öýi» binasyndaky konsertler üçin awtobus gatnawy

Ýene-de okaň

Zylyha Kakaýewa Kazandaky halkara festiwala gatnaşar

Ata Watan Eserleri

Türkmen kinorežissýory «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Zenanlaryň bir topary «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyna eýe bolan raýatlarymyz

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçiriljek medeni çäreler