TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Donald Tramp jemgyýetçilik torundan gazanyp başlady

ABŞ-nyň ozalky Prezidenti Donald Tramp özüniň döreden jemgyýetçilik torundan 430 million dollar gazandy. Onuň emlägi 3 milliard dollara çenli ýokarlandy. Bu barada “Forbes” neşiri habar berýär.

Ýaňy-ýaňylar hem Trampyň baýlygy birneme azalypdy. 2020-nji ýylyň awgusty bilen 2021-nji ýylyň marty aralygynda 2,33 milliard dollara çenli azalypdy. Ol hem amerikan lideriniň ofis emläkleriniň bahasynyň azalmagy bilen baglanyşykly boldy. Pandemiýa döwründe köp sanly firmalar uzak aralykdan işlemeli boldy.

Häzirki wagtda Trampyň “Truth Social” jemgyýetçilik torunyň kapitalynyň artmagy bilen ABŞ-nyň ozalky Prezidenti 3 milliardlyk derejä ýetdi.

Geçen ýylyň güýzünde Tramp ilkinji gezek “Forbes” neşiriniň sanawynda ilkinji 400-iň arasynda ýokdy. 1997-2016-njy ýyllarda Tramp öňdäki orunlary eýeläp gelipdi.

 

Çempionlar Ligasy: “Liwerpul” ýarym finala bir ädim golaýlady

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler

“Dragon Oil” kompaniýasyna maýa goýum teklipleri hödürlendi

Birža täzelikleri: türk işewürleri nah ýüplik aldylar

Teswirle