SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

 “Demirýollary”: 086 sorag-jogap gullugy döredildi

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan halk köpçüligine hödürlenýän esasy hyzmatlaryň biri  hem ýolagçy gatnatmak hyzmaty bolup durýar. Şeýlelikde, bu hyzmatyň gerimi barha giňeýär hem-de hil taýdan ýokary derejelere eýe bolýar. Bu barada “turkmendemiryollary.gov.tm” internet neşirinde habar berilýär.

 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan “Aşgabat şäher telefon ulgamy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýardam bermeginde ýurdumyzyň islendik künjegine otluda syýahat etmäge isleg bildirýän müşderiler üçin sorag-jogap gullugy döredildi.

Her bir müşderi 086 gysga belgä jaň aýlamak bilen, ýolagçy peteklerini satyn almakda, ýolagçy otlulary barada, hem-de ýolagçy wagonlarynyň aýratynlyklary barada özlerini gyzyklandyrýan maglumatlary tiz wagtyň dowamynda sorag-jogap gullugynyň operatorlaryndan anyklamaga mümkinçilik alar.

 

Türkmenistan-Russiýa ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi