DÜNÝÄ

Daşary işler ministri R.Meredow Gazagystnda iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Merkezi Aziýa — Hytaý döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nobatdaky üçünji duşuşygynyň işine gatnaşmak hem-de ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek üçin, 2022-nji ýylyň 7-8-nji iýunynda Gazagystan Respublikasynyň Nur-Sultan şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

Şeýle hem şu gün Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň Türkiýe Respublikasynda Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe üçtaraplaýyn duşuşygyna gatnaşmagyna garaşylýar.

 

Birža täzelikleri: türk işewürleri uçar kerosinini satyn aldy

Ýene-de okaň

“Merkezi Aziýa – Aýlagdaky arap döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi” ministrleriniň duşuşygy geçiriler

Oleg Kononenko Kosmonawtika güni bilen gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan BMG-niň Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna saýlandy

Parahatçylygy ilerletmäge bagyşlanan maslahat

Belarusda GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisi geçiriler

Serhet çäklerini kesgitlemek boýunça türkmen-özbek iş toparynyň duşuşygy geçirildi

Ata Watan Eserleri