TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Daşary işler ministri R.Meredow Gazagystnda iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Merkezi Aziýa — Hytaý döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nobatdaky üçünji duşuşygynyň işine gatnaşmak hem-de ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek üçin, 2022-nji ýylyň 7-8-nji iýunynda Gazagystan Respublikasynyň Nur-Sultan şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

Şeýle hem şu gün Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň Türkiýe Respublikasynda Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe üçtaraplaýyn duşuşygyna gatnaşmagyna garaşylýar.

 

Birža täzelikleri: türk işewürleri uçar kerosinini satyn aldy

Ýene-de okaň

Gazagystanda Merkezi Aziýanyň iň uly metjidi açyldy

Ata Watan Eserleri

Ýaponiýanyň daşary işler boýunça döwlet ministriniň Türkmenistana sapary meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

Ýaponiýada täze hökümet düzüldi

Ata Watan Eserleri