TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Covid-19: ÝB-niň sanjym eksporty

Ýewropa Bileleşigi (ÝB) COVID-19 sanjymlaryny eksport etmekde “möhüm tapgyra” ýetdi, 150 ýurda 1 milliarddan gowrak dozany gowşurdy, takmynan 87 milliony orta we orta girdejili maşgalalara berildi.

“COVID-19 sanjymyny bütin dünýä ýaýratmakda möhüm sepgit gazandyk. Ýewropa Bileleşigi soňky 10 aýda dünýä ýurtlaryna 1 milliarddan gowrak sanjym eksport etdi “-diýip, Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula fon der Leýen belläp geçdi.

ÝB-de öndürilen sanjymlar Ýaponiýadan Türkiýä, Angliýadan Täze Zelandiýa, Günorta Afrikadan Braziliýa çenli 150-den gowrak ýurda iberildi.

Ýewropa Bileleşiginde 18 ýaşdan uly adamlaryň 75%-ine häzirki wagtda doly sanjym edildi.

 

Arktikadaky iň gadymy buzluklaryň birinde ýaryk peýda boldy

 

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle