TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Buffon özüne täze topar tapdy

«Ýuwentusyň» italiýaly derwezeçisi Janluiji Buffon özüne täze topar tapyndy. Bu barada «Goal» habar berýär.

43 ýaşly derwezeçiniň futbol bilen hoşlaşmak ähtimallygy baradaky habarlara garamazdan, onuň özi heniz bu pikirde däl. Ol heniz futbol oýnamakçy we karýerasyny Parma şäheriniň adybir toparynda dowam etdirmekçi. Buffon mundan ozal «Parmanyň» derwezesini 1995 ― 2001-nji ýyllar aralygynda gorapdy.

Tejribeli derwezeçiniň «Ýuwentus» bilen şertnamasy 1-nji iýulda tamamlanýar. Ol geçen aýda topardan gitjekdigini anyk aýdypdy. Buffon Turin şäheriniň meşhur toparynyň düzüminde iň soňky duşuşygyna 12-nji maý güni «Sassulonyň» garşysyna geçirilen oýunda çykdy.

Italiýanyň 10 gezek çempiony bolan derwezeçi milli ýygyndy bilen bir gezek dünýä çempiony hem boldy.
https://www.atavatan-turkmenistan.com/uzyn-kirpikler-oz-rekordyny-ozi-tazeledi/

Ýene-de okaň

Çempionlar ligasy: Messiniň nobatdaky rekordy

Alonso “Baýer” toparyna tälim berer

Türkmenistanyň wekiliýeti Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň Baş Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

Teswirle