TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Bişkek-Urumçi awiagatnawlar dikeldilýär

Hytaý Halk Respublikasy bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasynda Urumçi-Bişkek aralygynda awiagatnawlar täzeden ýola goýulýar.

Bu gatnawlar Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň arasynda gazanylan ylalaşyklaryň esasynda amala aşyrylýar. Bu gatnawlar babatda goşmaça meseleler ýakyn wagtda ylalaşylar.

Mälim bolşy ýaly, bu gatnawlar 2020-nji martynda koronawirus ýokanjy sebäpli togtadyldy.

Sebitdäki awiagatnawlar barada aýdylanda bolsa, Gazagystanyň “Air Astana” kompaniýasy 1-nji iýundan Gresiýa täze gatnawlary ýola goýýar. Gazagystanyň paýtagty we Almaty şäherinden Gresiýanyň Iraklion şäherine hepdede 3 gezek gatnawlar amala aşyrylar.

Bu gatnawlaryň ýola goýulmagy ýurtlaryň arasyndaky özara gatnaşyklary pugtalandyrmak hem-de syýahatçylyk pudagyny üstünlikli ösdürmek babatda möhüm bolup durýar.

 

 

Saglygy goraýyş ulgamyndaky hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy

Ýene-de okaň

Türkiýe bilen welosiped arkaly tanyşmak

Halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Teswirle