TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“BioNTech” Afrikada sanjym öndürer

Germaniýanyň “BioNTech” kompaniýasy Afrikanyň Senegal we Ruanda döwletlerinde sanjym öndürýän desga gurmagy meýilleşdirýär.

Täze görnüşli koronawirus (Kovid-19) sanjymyny öndüriji, Germaniýanyň biotehnologiýa kompaniýasy “BioNTech” sanjym önümçilik desgalaryny gurmak üçin Ruanda we Senegal bilen şertnama baglaşdy.

Kompaniýanyň berýän beýanatyna görä, Ruandanyň paýtagty Kigalide gol çekilen şertnama laýyklykda “BioNTech” geljek ýylyň ortalarynda Ruanda we Senegalda mRNA esasly gyzzyrma we inçekesele garşy sanjym önümçilik desgalarynyň gurluşygyna başlar.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň sebit müdiri Matşidiso Moeti bu şertnamanyň diňe bir ilatyň saglygy üçin däl, eýsem ykdysady ösüş üçinem möhümdigini aýtdy.

Afrikada sanjym öndüriljek desgalarda ilkinji nobatda her ýylda 50 million dozada “Kowid-19” sanjymyny öndürmek maksat edinilýär.

Afrikada ulanylýan sanjymlaryň diňe 1 göterimi bu yklymda öndürilýär. Şonuň üçin Afrika Bileleşigi bu mukdary 2040-njy ýyla çenli 60 göterime çenli ýokarlandyrmak isleýär.

 

Türkmenistan bilen Eýran demirýol ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Ýene-de okaň

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň biletleriniň bahasyny arzanlatdy

Gyş paslynda berjaý edilmeli kadalar

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

Teswirle