TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: neşir we sowgatlyk harytlar

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tender bäsleşigini yglan etdi. Bu barada ÝUNISEF-iň jemgyýetçilik torunda mälim edildi.

Şol bildirişe görä, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy neşir we sowgatlyk harytlary boýunça hyzmat bermek barada ylalaşylan bahalarda uzak möhletli şertnama baglaşmak göz öňünde tutulýar.

Bu bäsleşigiň ýüz tutmagyň ahyrky senesi 2-nji awgust 2021 ýyl.

Bu barada: www.unicef.org/turkmenistan/tenders internet saýtyndan has köp maglumat almak bolar.

 

21-nji iýuldaky howa maglumaty

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle