TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: ätiýaçlyk serişdelerini satyn almak

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10097442 — «HT — 400» nasosynyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.
Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 2-nji iýulyna, sagat 17:00-a çenli.
Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: natalya.gurdova@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm) ibermelidir.

 

Bäsleşik: lukmançylyk enjamlaryny satyn almak

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle