TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Barselona” 4 futbolçysy bilen hoşlaşýar

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň ýarymgoragçysy Felipe Koutinýo ýanwarda toparyny terk edýär. Şeýle hem ýanwar aýyndaky gyşky transfer döwründe ýene-de 3 sany futbolçy goýberiler.

“Barselona” toparynyň täze tälimçisi Hawi gyşky trasfer döwründe topardan gitjek futbolçylary kesgitledi. Olaryň hatarynda Felipe Koutinýo hem bar. Braziliýanyň zähmet haky topardaky iň ýokary hakdyr. Şonuň üçin topar has gysga wagtda Koutinýony satmagy meýilleşdirýär.

Hawi şol bir wagtda hüjümçi Lýuk De Ýong bilen hem hoşlaşmakçy. Niderlandly “Sewilýa” toparyndan kärendesine alnypdy. Futbolçy bilen kärende şertnamasy ýatyrylar.

Şeýle hem goragçy Samuel Umtiti hem-de derwezeban Neto bilen hoşlaşýar.

 

“Omikron” Eýran hem gelip ýetdi

Ýene-de okaň

Mançester derbisi: Holandyň we Fodeniň taryhy rekordy

Ata Watan Eserleri

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi

Türkmen türgenleri Özbegistanda 11 medal gazandy

Teswirle