TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Awstraliýa dünýä çempionatyna gatnaşmaga hukuk gazandy

Awstraliýanyň ýygyndysy futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmaga hukuk gazandy. Bu ýurduň ýygyndysy dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin pleý-off tapgyrynda Perunyň ýygyndysyny ýeňmegi başardy.

Duşuşyk dünýä çempionatyny kabul edýän Katar döwletiniň Er-Raýýan şäherinde geçirildi. Duşuşygyň esasy 90 minuty 0:0 tamamlandy. Berlen goşmaça wagtda hem hasap açylmady. 11 metrlik jerime urgularyndan Awstraliýa Peruny 5:4 hasabynda ýeňdi.

Şeýlelikde, Awstraliýanyň ýygyndysy dünýä çempionatynda “D” toparçada Daniýa, Fransiýa we Tunis bilen bäsleşer.

Awstraliýanyň ýygyndysy 5-nji gezek dünýä çempionatynda çykyş etmek mümkinçiligine eýe boldy.

21-nji noýabr-18-nji dekabr aralygynda geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşjak soňky ýygyndy, ýagny 32-nji milli ýygyndy şu gün belli bolýar. Ol hem Kosta-Rika bilen Täze Zelandiýanyň arasyndaky duşuşygyň netijesinde belli bolar.

 

 

Ilham Aliýew: Türkmenistan bilen ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge amatly şertler bar

Ýene-de okaň

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Teswirle