TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Aspirantura we kandidatlyk: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi

2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär:

14.01.12 — Onkologiýa — 2 ýer

Salgysy: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 22.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 48-98-07, 48-98-01.

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi

2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýany taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar:

14.01.01 — Akuşerçilik we ginekologiýa — 1 ýer

Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi, 80.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 36-82-99.

***

Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana

2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar:

14.03.03 — Patologiki fiziologiýa — 1 ýer

Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 60.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 45-49-73.

***

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana

2022-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar:

14.01.05 — Kardiologiýa — 2 ýer

14.01.26 — Ýürek-damar hirurgiýasy — 1 ýer

Salgysy: Aşgabat ş., A.Nyýazow şaýoly, 192.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 36-92-05.

***

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär:

14.01.09 — Ýokanç keseller — 1 ýer

şeýle-de, aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar:

03.02.02 — Wirusologiýa — 1 ýer

05.26.06 — Himiki, biologiki we bakteriologiki howpsuzlyk — 2 ýer

14.01.07 — Göz keselleri — 1 ýer

14.01.16 — Ftiziatriýa — 1 ýer

14.01.17 — Hirurgiýa — 1 ýer

14.02.02 — Epidemiologiýa — 2 ýer

14.02.03 — Jemgyýetçilik saglygy, saglygy goraýyş we lukmançylyk diplomatiýasy — 2 ýer

14.03.09 — Kliniki immunologiýa, allergologiýa — 1 ýer

şonuň ýaly-da, aşakdaky hünär boýunça doktorlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar:

14.02.03 — Jemgyýetçilik saglygy, saglygy goraýyş we lukmançylyk diplomatiýasy — 2 ýer

Salgysy: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 18.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 92-71-46, 48-98-71.

 

 

 

Aspirantura we kandidatlyk: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy

Ýene-de okaň

Fizika boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Nobel hepdeligi başlady

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellendi

Teswirle