TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Aspirantura-doktorantura: arzalaryň kabul edilýän senesi

Aspirantura, doktorantura we alymlyk derejelerine dalaşgärlige gatnaşmak üçin arzalar 2022-nji ýylyň fewral aýynyň 10-yndan 28-ine çenli kabul edilýär.

Aspirantura kabul etmek üçin giriş synaglary hem-de doktorantura we alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba almak boýunça çäreler 2022-nji ýylyň mart aýynyň 1-inden 25-ine çenli geçirilýär.

Aspirantura, doktorantura kabul etmek we alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba almaklyk 2022-nji ýylyň  1-nji aprelinden amala aşyrylýar.

 

 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-admin/post.php?post=177694&action=edit&lang=tk

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle