Aşgabatda “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeligi

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 12-15-nji aprel aralygynda “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeliginiň çäklerinde çäre guralar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem çagyrylan çäresi 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde geçiriler.

“Türkiýede syýahatçylyk” hepdeliginiň çäklerinde “Howpsuz syýahatçylyk – Türkiýäniň suratlarynyň sergisi we bufet kabul edişligi” mowzugy esasyndaky dabara Aşgabatdaky Türkiýäniň medeniýet merkezinde geçiriler.

 

Russiýa sanly rubl walýutasyny synagdan geçirer