TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Aşgabat :Şäher içi Awtobus ugurlary

Ozal habar berişimiz ýaly şu ýylyň 4-nji aprelinden 11-nji apreli aralygynda sagat 08.00-dan 18.00-a çenli paýtagtymyzyň köçelerinde şäheriçi awtobuslardan we ýeňil taksi ulaglaryndan, şeýle hem ilata hyzmat edýän beýleki jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketi çäklendiriler. Şol sebäpli www.atavatan-turkmenistan.com saýtymyzyň Paýtagtymyzda ýaşaýan we bolýan okyjylary üçin Aşgabat şäheriniň şäher içi awtobus ugurlaryny ýetirýäris.

Şäher içi awtobus gatnawlary üçin şu ýere basyň (atawatan awtobus Route _) we telefonyňyza ýükläp alyň!

 

belgisi Ugraýar Barýar
1 Awtokombinat Howa menzil
2 Teke bazar Şor
3 Awtokombinat Täze Zaman
4 Teke bazar Arzuw
5 Teke bazar Arzuw
6 Bagyr Garadamak
7 Teke bazar Awtomenzil
8 Teke bazar Kardiologiýa merkezi
9 Awtokombinat Bitaraplyk binasy
11 Parahat Awtomenzil
12 Awtokombinat Gurtly
13 Awtokombinat Gurtly
14 Teke bazar Parahat 7
15 Parahat Gurtly
16 Teke bazar Berzeňňi
17 Awtokombinat Awtomenzil
18 Parahat Howa menzil
19 Awtokombinat Kardiologiýa merkezi
20 Wokzal Saglyk ýoly
21 Teke bazar Saglyk ýoly
22 Parahat Howa menzil
23 Parahat Gurtly
24 Garadaşaýak Buzmeýin
25 Buzmeýin Gurtly
26 Teke bazar Parahat
27 Parahat Arzuw
28 Awtokombinat Gurtly
29 Parahat Gurtly
30 Awtokombinat Gurtly
31 Teke bazar Garadamak
32 Awtokombinat Kardiologiýa merkezi
33 Wokzal Awtomenzil
34 Wokzal Kardiologiýa merkezi
35 Awtokombinat Saglyk ýoly
36 Awtomenzil Berzeňňi
37 Wokzal Kardiologiýa merkezi
38 Awtokombinat Teke bazar
39 Wokzal Awtomenzil
40 Parahat Gurtly
41 Awtokombinat “Altyn Asyr” gündogar bazary
42 Gurtly Kardiologiýa merkezi
43 Parahat Arzuw
44 Parahat Gurtly
46 Gurtly Parahat-4
47 Teke bazar Awtomenzil
48 Buzmeýin Awtomenzil
49 Teke bazar Eks baza
50 Teke bazar Bagyr
51 Teke bazar Herrikgala
52 Wokzal Akdaşaýak
53 Teke bazar Awtomenzil
54 Teke bazar Arkadag oteli
55 Wokzal Älem medeni merkezi
56 Gurtly Älem medeni merkezi
57 Awtokombinat Älem medeni merkezi
58 Howa menzil Köpetdag şaýoly
59 Teke bazar Köpetdag şaýoly
60 Arzuw Bekrewe
61 Teke bazar Buzmeýin
62 Teke bazar Buzmeýin
63 Teke bazar Garadaşaýak
64 Teke bazar Täze Zaman
68 Bagyr “Altyn Asyr” gündogar bazary
69 Parahat Asma ýoly
70 Parahat D.Azady metjidi
72 Wokzal Parahat
73 Parahat Gurtly
74 Teke bazar Buzmeýin
75 Gurtly Awtomenzil
77 Awtokombinat Teke bazar
78 Teleradioýaýlymlar merkezi Köpetdag şaýoly
82 Gurtly Altyn köl-3
96 Teke bazar Täze Zaman
157 Teke bazar Gurbansoltan eje adyndaky Bagt köşgi
160 Arzuw Gradusnik aýlawy

 

Belgisi Ugraýar Barýar km
1 Awtokombinat Howa menzil 22 km
2 Teke bazar Şor 23 km
3 Awtokombinat Täze Zaman 108 km
4 Teke bazar Arzuw 29 km
5 Teke bazar Arzuw 22 km
6 Bagyr Garadamak 59 km
7 Teke bazar Awtomenzil 37 km
8 Teke bazar Kardiologiýa merkezi 37 km
9 Awtokombinat Bitaraplyk binasy 35 km
11 Parahat Awtomenzil 62 km
12 Awtokombinat Gurtly 34 km
13 Awtokombinat Gurtly 57 km
14 Teke bazar Parahat 7 42 km
15 Parahat Gurtly 67 km
16 Teke bazar Berzeňňi 37 km
17 Awtokombinat Awtomenzil 50 km
18 Parahat Howa menzil 47 km
19 Awtokombinat Kardiologiýa merkezi 28 km
20 Wokzal Saglyk ýoly 49 km
21 Teke bazar Saglyk ýoly 51 km
22 Parahat Howa menzil 47 km
23 Parahat Gurtly 50 km
24 Garadaşaýak Buzmeýin 25 km
25 Buzmeýin Gurtly 54 km
26 Teke bazar Parahat 26 km
27 Parahat Arzuw 37 km
28 Awtokombinat Gurtly 39 km
29 Parahat Gurtly 53 km
30 Awtokombinat Gurtly 48 km
31 Teke bazar Garadamak 31 km
32 Awtokombinat Kardiologiýa merkezi 36 km
33 Wokzal Awtomenzil 50 km
34 Wokzal Kardiologiýa merkezi 33 km
35 Awtokombinat Saglyk ýoly 58 km
36 Awtomenzil Berzeňňi 65 km
37 Wokzal Kardiologiýa merkezi 41 km
38 Awtokombinat Teke bazar 33 km
39 Wokzal Awtomenzil 33 km
40 Parahat Gurtly 52 km
41 Awtokombinat “Altyn Asyr” gündogar bazary 44 km
42 Gurtly Kardiologiýa merkezi 50 km
43 Parahat Arzuw 40 km
44 Parahat Gurtly 42.5 km
46 Gurtly Parahat-4 44 km
47 Teke bazar Awtomenzil 56 km
48 Buzmeýin Awtomenzil 103 km
49 Teke bazar Eks baza 20.6 km
50 Teke bazar Bagyr 38.6 km
51 Teke bazar Herrikgala 51 km
52 Wokzal Akdaşaýak 55 km
53 Teke bazar Awtomenzil 42 km
54 Teke bazar Arkadag oteli 25 km
55 Wokzal Älem medeni merkezi 37 km
56 Gurtly Älem medeni merkezi 60 km
57 Awtokombinat Älem medeni merkezi 41 km
58 Howa menzil Köpetdag şaýoly 55 km
59 Teke bazar Köpetdag şaýoly 34 km
60 Arzuw Bekrewe 49 km
61 Teke bazar Buzmeýin 65 km
62 Teke bazar Buzmeýin 60 km
63 Teke bazar Garadaşaýak 65 km
64 Teke bazar Täze Zaman 82 km
68 Bagyr “Altyn Asyr” gündogar bazary 80 km
69 Parahat Asma ýoly 60 km
70 Parahat D.Azady metjidi 25 km
72 Wokzal Parahat 34 km
73 Parahat Gurtly 66 km
74 Teke bazar Buzmeýin 58 km
75 Gurtly Awtomenzil 44 km
77 Awtokombinat Teke bazar 36 km
78 Teleradioýaýlymlar merkezi Köpetdag şaýoly 21 km
82 Gurtly Altyn köl-3 31 km
96 Teke bazar Täze Zaman 71 km
157 Teke bazar Gurbansoltan eje adyndaky Bagt köşgi 30 km
160 Arzuw Gradusnik aýlawy 32 km

 

Ekologiýa çäresi: jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketi çäklendiriler

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle