TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Aşgabat şäher häkimligi bäsleşik yglan edýär

Aşgabat şäher häkimligi paýtagtymyzyň ilatyny agyz suwy bilen üpjün edýän agyz suw desgalarynyň öndürýän suwlaryny zyýansyzlandyrmakda gerek bolan gipohlorid natriý (NaOCI) erginini satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Bäsleşige gatnaşjak dalaşgärleriň bellenilen tertipde bäsleşige degişli resminamalary 2021-nji ýylyň 10-njy iýunyna çenli şäher häkimligine ibermegini haýyş edýäris.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 92-03-38, 92-31-69, 92-41-62, 92-43-25.

 

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

Ýene-de okaň

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Mary welaýatynda täze şäherçeler gurlar

Teswirle