TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Arktika hem gyzýar

Geçen hepde Arktika sebitlerinde howanyň temperaturasy 30 gradus maýyllykdan hem geçdi. Şeýlelikde, sowuk yklymdaky maýyllyk maý aýyndaky rekord derejä çykdy.

Angliýaly meteorolog Skot Dankan sebitiň temperaturasyny «maý aýy üçin geň galdyryjy» diýip häsiýetlendirdi. Aýdylmagyna görä, howanyň derejesiniň ýokarlanmagy sebäpli, Arktikada ebedi buzluklaryň eremegi atmosferada metanyň dargamagyna alyp barýar we global ýylylyga goşant goşýar.

Hünärmeniň pikiriçe, geljekde çalt gyzmaklyk sebäpli şeýle temperatura üýtgeýişlerini tiz-tiz görmek bolýar.

Ýakynda Antdaktidada hem ýer ýüzündäki iň uly aýsbergiň bölünip aýrylandygyny habar beripdik.

 

«Akylly» ekerançylyk boýunça hyzmatdaşlyk

 

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Teswirle