TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“Apple” we “Amazon”-yň satuwlary garaşylandan pes boldy

ABŞ-nyň tehnologiýa kompaniýasy “Apple”-iň beren beýanyna görä, 25-nji sentýabrda tamamlanýan çärýek balansynda dördünji çärýek hasaplanýan kompaniýanyň girdejisi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 29 göterim artyp, 83,4 milliard dollara ýetdi. Kompaniýa geçen ýylyň degişli döwründe 64,7 milliard dollar girdeji gazandy.

Hasabatda ýokarlanandygyna garamazdan, bazaryň garaşyşlaryndan pes bolan kompaniýanyň girdejisiniň bu döwürde 84,9 milliard dollar bolmagyna garaşylýardy. Geçen ýylyň degişli döwründe 12,7 milliard dollar bolan arassa girdejisi 62,2 göterim ýokarlap, 20,6 milliard dollara ýetdi. Bu döwürde kompaniýanyň paýdan alýan girdejisi 0.73 dollardan 1,24 dollara çenli ýokarlandy. Şeýle hem, “Apple” -iň smartfony, planşeti we kompýuter satuwy artdy. Iýul-sentýabr aýlarynda “iPhone” satuwynyň mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 47 göterim artyp, 38,9 milliard dollara ýetdi. Şol döwürde “iPad” -yň satuwy 21,4 göterim ýokarlap, 8,3 milliard dollara, “Mac” -yň satuwy bolsa 1,6 göterim ýokarlap, 9,2 milliard dollara ýetdi.

Amerikanyň elektron söwda ägirdi “Amazon” hem şu ýylyň üçünji çärýeginde balans hasabatyny çap etdi. Kompaniýanyň beýanyna görä, “Amazonyň” şu ýylyň iýul-sentýabr aýlaryndaky girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 15 göterim ýokarlap, 110,8 milliard dollara ýetdi. Geçen ýylyň degişli döwründe kompaniýanyň arassa satuwy 96,1 milliard dollar boldy. Bazar garaşyşlaryndan pes bolan kompaniýanyň girdejisi bu döwürde 111,6 milliard dollara ýeter diýlip çaklanylýardy. Emma, bu döwürde “Amazon” -yň arassa girdejisi 3,2 milliard dollara çenli azaldy. Kompaniýanyň geçen ýylyň degişli döwri arassa girdejisi 6,3 milliard dollar bolupdy.

 

Türkmenistandan Russiýa 25-nji uçar gatnawy amala aşyryldy

Ýene-de okaň

Rus kompaniýalary Türkmenistanda bilelikdäki önümçilige gyzyklanma bildirýär

Ilon Mask ABŞ-nyň milliarderleriniň sanawynda birinji orunda

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan we Sankt-Peterburg söwda öýlerini açmakçy

Teswirle