TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Anželina Joli “Instagramda” hasap açdy

Meşhur golliwud aktrisasy we BMG-niň bosgunlar boýunça Ýokary komissarlygy müdirliginiň ýörite wekili Anželina Joli “Instagram” jemgyýetçilik torunda hasap açdy. Meşhur sungat ussadynyň Owganystanyň raýatlaryny goldamaka maksady bilen jemgyýetçilik toruna goşuldy.

Ol öz jemgyýetçilik torundaky hasabyndan owgan raýatlarynyň ýagdaýy barada maglumat bermegi meýilleşdirýär.

Anželina Joli “Instagramda” hasap açandan soňra geçen 15 minutyň dowamynda onuň abunaçylarynyň sany 1 milliona ýetdi. Ol şeýlelikde, kärdeşi Jennifer Enistonyň “Instagram” rekordyny täzeledi.

Joliniň 3 sagadyň dowamynda yzarlaýjylarynyň sany 2,1 milliona ýetdi. Soňky maglumatlara görä, yzarlaýjylarynyň sany 8.9 milliondan gowrakdyr.

Anželina Joli – amerikaly aktrisa, Oskar baýragynyň eýesi, şeýle hem üç sany “Altyn globus” baýragynyň eýesi, BMG-nyň hoşniýetli ilçisi.

Anželina Joliniň alty çagasy bar: üç ogly we üç gyzy. Ol käbir çagalaryny ogullyga (gyzlyga) aldy.

“Apple”: täze tehnologiýa enjamlary tanyşdyrylar

Ýene-de okaň

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Orazgül Gurdowa 70 ýaşady

Ata Watan Eserleri

Noýabr aýynyň soňky 10 günlügi: halkara medeni çäreler

Teswirle