TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Agaçdan elektrikli ulaglar üçin batareýa öndüriler

Finlýandiýada agaçdan elektrik togy bilen işleýän ulaglar üçin batareýa öndürmek meýilleşdirilýär. “Ýewropuls” neşiriniň habaryna görä, bu ýurtda elektromobiller üçin batareýa öndürýän zawod açyldy.

Häzirki wagtda elektrokarlar üçin batareýa önümçiliginde sintetiki grafit ulanylýar. Elektromobilleriň önümçiligini ekologiýa taýdan has arassa bolmagy üçin täze zawod işläp başlady. Grafitiň ýerine tebigy lignin ulanylar.

Lignin – agajyň düzüminde bolan gaýtadan işlenilýän we zäherli bolmadyk çig maldyr. Bu çig mal tebigatda sellýulozadan soňra giňden ýaýran ikinji makromolekuladyr.

Ilki bilen, lignin adaty batareýalary we durmuş enjamlary üçin akkumulýatorlary öndürmek üçin ulanylar.

Elektrik ulaglary Ýewropada çalt meşhurlyk gazandy. Diňe 2020-nji ýylda şeýle ulaglaryň satuwy Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda üç esse artdy.

 

Jerime salýan “akylly” ýol yşyklary

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle