TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

  1. Agadurdy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Agasynyň ornuna gelen ogul dursun, ölmesin’’ diýmek.
  2. Agajan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Agalarynyň jany jigeri’’ diýmek.
  3. Agajuma- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan ogul aga bolsun’’ diýmek.
  4. Agakişi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Agasynyň ady dakylan ogul’’ diýmek.
  5. Agaly- bu at oglanlara dakylýan at . Aga sözi bilen gelýän goşma atlaryň gysgalan görnüşi.

 Gyz atlary:

  1. Azatgül- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Azat döwrüň güli’’ diýmek.
  2. Aý- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly ýakymly owadan’’ diýmek.
  3. Aýgyz- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Nurana, owadan gyz’’ diýmek.
  4. Aýdöwlet- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Nurana we döwletli bolsun’’ diýmek.

10.Aýdogan- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý doganda dünýä inen gyz’’ diýmek.

 

14-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle